تعرفه نرخ حمل و نقل بار و بارنامه درون شهری اصفهان+ جدول

پایگاه خبری ارمغان شهر اصفهان رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: جداول نرخ حمل و نقل بار و کالای درون شهری اصفهان بر اساس بسته‌بندی یا فله‌ای بودن و به صورت کیلومتر بر تن برای بارهای وزنی و حجمی محاسبه و بر اساس جداول نرخ پایه که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، تنظیم و اعلام شده است.

مجید طهماسبی افزود: نرخ اعلام شده حداکثری است و توافق بین سفارش دهنده و شرکت باربری کمتر از نرخ اعلام شده مجاز است.

وی ادامه داد: حمل انواع بار در سطح شهر اصفهان با موتورسیکلت برای بارهای کوچک مقیاس و برای بارهای بزرگتر با سایر وسایل نقلیه باربر بر اساس جداول نرخ پایه اعلامی و اعمال ضریب افزایشی ناشی از ترافیک جاده، بدی آب و هوا، تراز روز و شب و ایام تعطیل مورد محاسبه قرار گرفته و پس از درج در بارنامه امکان جابه جایی خواهد داشت.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان با بیان اینکه بنابر مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان حمل بارهای معمولی (غیر ویژه و خطرناک) در معابر شهری نیازمند بارنامه و پروانه فعالیت وسیله نقلیه تحت پوشش یکی از شرکت‌های مجاز حمل و نقل درون شهری است، افزود: پلیس راهور با همکاری واحدهای گشت نظارت و کنترل سازمان در سطح شهر به موارد حمل بار بدون اسناد حمل رسیدگی خواهد کرد.

طهماسبی تاکید کرد: رانندگان تمامی خودروهای باربر در سطح شهر اصفهان به خصوص در محدوده طرح زوج و فرد باید کارت معاینه فنی معتبر خودرو را به همراه داشته و با درخواست پلیس ارایه کنند.

نوع بار و کالا

بسته بندی

(نوع اول)

فلـــه ای

(نوع دوم)

توضیحات

وزنی

معادل نرخ پایه حمل بار وکالا

حداکثر ۵درصد به نرخ پایه افزوده می شود

۱- حمل بار تا ۱۰ کیلومتر معادل نرخ پایه در دامنه ی اعلامی.

۲- حمل بار از ۱۰ کیلومتر به بالا به ازای هر کیلومتر حداکثر ۵% به نرخ پایه اضافه می شود (فقط مسافت رفت مشترک (همراه با بار) محاسبه می شود.

حجمی

معادل نرخ پایه حمل بار و کالا

حداکثر ۱۰درصدبه نرخ پایه افزوده می شود

جدول تفصیلی محاسبه حمل و نقل بار با وسیله نقلیه موتوری براساس دامنه وزنی شماره ۱-۱

ردیف

دامنه وزنی حمل و نقل بار بر حسب کیلوگرم

باربر با ظرفیت تا ۳.۵ تن

۱

حمل و نقل بار و کالا تا ۲۰ کیلوگرم

۹۰۰۰۰ ریال

۲

از ۲۱ تا ۵۰ کیلوگرم

۱۷۰۰۰۰ ریال

۳

از ۵۱ تا ۱۰۰ کیلوگرم

۲۱۰۰۰۰ ریال

۴

از ۱۰۱ تا ۳۰۰ کیلوگرم

۲۷۰۰۰۰ ریال

۵

از ۳۰۱ تا ۵۰۰ کیلوگرم

۳۱۰۰۰۰ ریال

۶

از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم (یک تن)

۳۷۰۰۰۰ ریال

۷

از ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم

۴۳۰۰۰۰ ریال

۸

از ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم

۴۹۰۰۰۰ ریال

۹

از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ کیلوگرم

۵۶۰۰۰۰ ریال

۱۰

از ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ کیلوگرم

۶۴۰۰۰۰ ریال

۱۱

از ۳۰۰۱ تا ۳۵۰۰ کیلوگرم

۷۵۰۰۰۰ ریال

جدول تفصیلی محاسبه حمل و نقل بار با وسیله نقلیه موتوری براساس دامنه ی حجمی- شماره ۲-۱

دامنه حجمی

نرخ حمل بار

الف

بار با حجم تا ۱ متر مکعب (cm۳ ۱۰۰۰)

۱۷۰۰۰۰ ریال

ب

بار با حجم از ۳cm۱۰۰۱ تا ۲ مترمکعب

۲۰۰۰۰۰ ریال

ج

بار با حجم از ۳cm۲۰۰۱ تا ۳ متر مکعب

۲۵۰۰۰۰ ریال