حمل و نقل ریلی

به گزارش می متالز، ازاین‌ رو می‌توان با افزایش فعالیت ناوگان ریلی کشور، نسبت به مدیریت شرایط به وجود آمده ناشی از این محدودیت‌ها چاره‌اندیشی کرد. چراکه به گفته کارشناسان صنعت حمل‌ونقل ریلی، این صنعت فاصله زیادی تا ظرفیت اسمی شبکه حمل‌ونقل ریلی را دارد.

در همین رابطه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها از یک‌جهت تهدید و از جهتی فرصت است. از موضوع تحریم‌ها در خصوص افزایش سهم ریل، در بخش‌های ترانزیت و بار داخلی می‌توان بهره برد.

جبار علی ذاکری اظهار کرد: امروز سیاست‌گذاران کلان تمرکز خود را برای جبران بخشی از  اثرات منفی تحریم به سمت افزایش سهم بار که منافع بیشتری برای کشور دارد، بگذارند.

رئیس انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران افزود: ما هنوز با ظرفیت‌های اسمی شبکه حمل‌ونقل ریلی فاصله زیادی داریم و به همین خاطر جذب بار به سمت راه‌آهن امکان‌پذیر است و در بسیاری از خطوط ظرفیت‌های خالی داریم.

گفتنی است تجهیز زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی به‌منظور به حداکثر رساندن ظرفیت آن امری ضروری است اما بنا به گفته کارشناسان با امکانات فعلی و خطوط ریلی داخل نیز می‌توان افزایش ظرفیت داد.

از طرفی با کاهش هزینه‌های حق دسترسی از سوی شرکت راه‌آهن، صنعت ریلی به صنعتی پربازده‌تر تبدیل خواهد شد که می‌تواند سرمایه‌گذار جذب کرده و ترانزیت ریلی را توسعه دهد.